Huisregels

Voor een prettig verloop van de lessen heeft Dansstudio Kimberly Pikeur een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen leerlingen deze regels door te nemen en zich hier aan te houden:

Algemeen

 • Een ieder die naar Dansstudio KP komt, onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement.
 • Leerlingen gaan respectvol met elkaar om en zullen elkaar geen overlast bezorgen.
 • Er mag nergens in de school gerookt worden.
 • Men kan in de aangewezen ruimte wachten totdat de les begint.
 • Leerlingen mogen niet voor lestijd de dansruimte binnenkomen, tenzij de docent anders aangeeft.
 • Laat de dansruimte en de kleedkamer netjes achter.

Studio

 • Graag op tijd aanwezig zijn in de lessen.
 • De studio mag niet met buitenschoenen worden betreden.
 • Elke dansdiscipline heeft een eigen kledingvoorschrift draag dus de juiste kleding behorend bij de les.
 • Mobiele telefoons, iPod en MP3 spelers en andere elektronica tijdens de lessen uitschakelen. Deze mogen voor veiligheid ingeleverd worden aan het begin van de les bij de docent.
 • Voor de veiligheid zijn sieraden, horloges e.d. tijdens de lessen niet toegestaan.
 • Voor de veiligheid mag er geen kauwgom in tijdens de lessen.
 • Lang haar graag vast, wegens hygiene voor mede-dansers.
 • Tassen mogen meegenomen worden in de studio. Deze dienen netjes aan de kant gezet te worden op de aangewezen plekken.
 • Niet met de handen aan de spiegels komen.
 • Alleen de dansdocenten mogen de geluidsapparatuur, ventilatie, licht bedienen en deuren of ramen openzetten of dichtdoen
 • HOUD DE NOODUITGANG EN DE BRANDSLANG ALTIJD VRIJ!

Lessen

 • Nieuwe leerlingen mogen een proefles volgen in de les naar keuze.
 • Eén van de ouders van een nieuwe leerling kan tijdens de 1ste les de laatste 15 minuten komen kijken.
 • Ouders van vaste leden kunnen alleen kijken tijdens de kijklessen. Deze vinden plaatst op de aangegeven data in de jaarplanning mits de docent anders aangeeft.
 • Zorg er a.u.b. voor dat leerlingen vóór de les naar het toilet gaan.
 • Laat uw dochter/ zoon weten dat, als hun ouder/begeleider nog niet is gearriveerd, ze in de dansruimte bij de docent kunnen wachten.
 • Graag bij afwezigheid melding per mail bij ziekte of andere redenen. (info@studiokp.nl)
 • Bij blessure: melden vóór de les bij de dansdocent en vraag om advies.
 • Ouders en leerlingen die informatie willen over lestijden, lesgelden, kunnen een mail sturen naar info@studiokp.nl of telefonisch contact opnemen. Telefoonnummer: 06-39107411

Tijdens de voorstelling periode wordt er van de leerlingen verwacht dat zij zoveel mogelijk in de les aanwezig zijn om mee te kunnen doen aan alle repetities. Voor degenen die meedoen in een voorstelling is deelname aan de generale repetities verplicht, behoudens ziekte of andere dringende redenen. Hiervoor graag uw begrip & medewerking.