Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor ons.

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om onze financiële administratie te beheren, voor communicatie en onze presentielijsten van onze lessen. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Privacy
verklaring

Jouw privacy is belangrijk voor ons.

We gebruiken jouw persoons-gegevens uitsluitend om onze financiële administratie te beheren, voor communicatie en onze presentielijsten van onze lessen. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben persoonsgegevens nodig om onze financiële administratie te beheren, te communiceren over nieuwsberichten en voor onze presentielijsten om de leerlingen in de lessen te noteren. Deze gegevens geeft je direct bij je inschrijving, we verwerken de volgende gegevens:

 • Voor (roep)- en achternaam;

 • Je woonadres;

 • Je woonplaats;

 • Je geboortedatum;

 • Je email-adres;

 • Je mobiele nummer;

 • IBAN-nummer;

 • De ter naamstelling van het IBAN-nummer.

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beheren van de financiële administratie
; We verwerken jouw persoonsgegevens om maandelijks de automatische incasso’s uit te laten voeren.

 • Presentielijsten; 
We gebruiken jouw informatie om te weten welke leerlingen er in de lessen staan.

 • Klantcontact en communicatie; 
We gebruiken jouw gegevens om in verband met onze dienstverlening met je te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media.

 • Wettelijke verplichtingen
; We kunnen jouw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld de belastingdienst).

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst;

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen.

 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens.

Vragen en klachten

Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen met onze backoffice info@studiokp.nl. Indien je het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Authoriteit Persoonsgegevens.